• Sy & hantverksfestival, 27-29 oktober, Stockholm
  • QuiltAway, 17-19 november, Haninge, 1 350 kr (faktureras separat) Läs mer ANMÄLAN
  • Diamonds In The Sky, 3-4 februari, Haninge, 1 550 kr (faktureras separat) Läs mer ANMÄLAN
  • Sy & hantverksfestival, 23-25 februari, Stockholm